24 серпня 2019 • № 34 (1570)
Rss  

Судовий захист виборчих прав

Постановою Верховної Ради України від 22.02.2014 № 757-VІІ «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України» призначено позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року.

Після прийняття відповідної постанови Верховної Ради України розпочинаються виборні процедури, які визначені в чинному законодавстві як виборчий процес.

У законодавстві йому приділяється значна увага. Він чітко врегульований правовими нормами і являє собою сукупність рішень і дій уповноважених органів, організацій, окремих громадян, їх колективів і груп з підготовки та проведення виборів.

Відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки і проведення позачергових виборів виборчий процес розпочався 25 лютого цього року. Власне з цього моменту можуть виникати спірні і навіть конфліктні ситуації, розв'язання яких законом покладено на адміністративні суди. Саме тому їх роль у виборчому процесі є надзвичайно важливою, оскільки результатом судового розгляду виборчих справ є правова оцінка діяльності учасників цього процесу, захист їх прав, свобод та інтересів від порушень.

Щодо особливостей судового провадження у виборчих справах, то вони визначені статтями 172-179 Кодексу адміністративного судочинства України та окремими нормами Закону України «Про вибори Президента України».

Насамперед чинним законодавством врегульовано питання щодо предмету оскарження справ виборчої категорії, тобто визначено, які рішення, дії чи бездіяльність можуть бути оскаржені в судому порядку.

Згідно з частиною 2 статті 99 Закону України «Про вибори Президента України» предметом оскарження можуть бути:
1) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб – за місцезнаходженням відповідного органу, підприємства, установи, закладу, організації, посадової (службової) особи, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються;
2) акти чи дії партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу, об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції – за місцезнаходженням органу об'єднання громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржуються;
3) дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників – за місцезнаходженням засобу масової інформації, дії чи бездіяльність якого оскаржуються;
4) рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, у тому числі рішення Центральної виборчої комісії із встановлення результатів виборів;
5) дії кандидатів на пост Президента України, партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу, їх довірених осіб.

Також у чинному законодавстві чітко визначено коло осіб, зокрема, учасників виборчого процесу, яким надано право звернення до суду з позовами про вирішення спірних виборних питань.

Кодекс адміністративного судочинства України передбачає, що право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій або їх членів мають суб'єкти відповідного виборчого процесу, крім виборчої комісії.

Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, що порушують законодавство про вибори, мають виборча комісія, кандидат, партія (блок), які є суб'єктами виборчого процесу.

Оскаржувати дії чи бездіяльність кандидатів, їхніх довірених осіб, партій (блоків), їхніх посадових та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори, – мають право відповідно кандидат, партія (блок), які є суб'єктами виборчого процесу.

А от виборець може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність зазначених суб'єктів у разі якщо вони порушують виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі його особисто.
Питання захисту прав свобод та інтересів громадян під час виборчого процесу прямо залежить від правильності визначення підсудності справ виборчої категорії. Чинним законодавством розмежовано підсудність справ даної категорії в наступний спосіб.
Так, рішення, дії чи бездіяльність територіальних (окружних) виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України, а також членів зазначених комісій, рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, акти чи дії виборчих блоків, об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції, оскаржуються до окружного адміністративного суду відповідно за місцем вчинення дії чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена або за місцезнаходженням відповідної комісії чи органу.

Усі інші рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій або їх членів (тобто, не пов'язані з підготовкою та проведенням виборів), а також рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій, членів цих комісій, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації оскаржуються до місцевого загального суду як адміністративного суду (тобто до відповідного районного, міського, міськрайонного, районного у місті суду) за місцезнаходженням відповідача.

Місцевими загальними судами за місцезнаходженням відповідних комісій також розглядаються всі адміністративні справи щодо уточнення списку виборців.

Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів оскаржуються до Вищого адміністративного суду України, а всі інші рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, її члена, а також дії кандидатів на пост Президента України, партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу, та їх довірених осіб – до Київського апеляційного адміністративного суду.

Слід наголосити, що стосовно справ виборчої категорії встановлено скорочені строки розгляду. За загальним правилом суд має їх розглянути у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні ж справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, вирішуються судом до закінчення голосування. Тобто суд зобов'язаний вирішити справу у найкоротший строк, іноді за лічені години та незалежно від часу доби.

Такі ж самі скорочені строки передбачені для оскарження судових рішень. Апеляційна скарга має бути подана у дводенний строк від дня проголошення рішення, а якщо воно ухвалене до дня голосування – не пізніш як за чотири години до початку голосування.

Існують також певні обмеження щодо строків подання позову. Зокрема, Кодексом адміністративного судочинства України визначено, що позовні заяви щодо виборчих спорів можуть бути подані до суду у п'ятиденний строк від дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, її членів, які мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до суду у дводенний строк від дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Слід зауважити, що недотримання цих строків матиме наслідком залишення позовної зави без розгляду.

Щодо особливостей організації роботи судів у період виборчого процесу, то згідно з частиною 6 статті 96 Закону України «Про вибори Президента України» суди організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд скарг у строки та в спосіб, установлені цим Законом.

У Полтавському окружному адміністративному суді, як і в інших судах, ця вимога буде беззаперечно виконуватися протягом усього виборчого процесу. Зокрема, з 25 лютого суд перейшов на особливий графік роботи в режимі чергування. Прийом позовних заяв та інших документів у виборчих справах буде здійснюватися щоденно до 24 години, а напередодні та в день голосування – цілодобово. Також буде забезпечено невідкладну доставку апеляційних скарг та справ до суду апеляційної інстанції, вжито ряд інших організаційних заходів щодо створення належних умов для реалізації громадянами права на судовий захист своїх виборчих прав, свобод та інтересів. До речі, представникам засобів масової інформації у суді завжди надається безперешкодний доступ до всіх відкритих судових засідань, і період виборчого процесу не буде винятком. Детальнішу інформацію з питань організації роботи суду під час виборів бажаючі можуть отримати безпосередньо в суді або на веб-сторінці суду в мережі інтернет.

Ольга Борисенко, заступник керівника апарату Полтавського окружного адміністративного суду
Іван Мольченко, 11.04.2014, 14:433265
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<липень