×

Чи можна позбавити премії за порушення трудової дисципліни

Працівник не може бути позбавлений виробничої премії у зв’язку з неналежним виконанням своїх посадових обов’язків відповідно до посадової інструкції, з якою роботодавець у порушення вимог ст. 29 КЗпП його не ознайомив. 

Відповідне положення міститься у постанові Верховного Суду від 26.02.2021 р. у справі № 264/4512/18. 

Обставини справи Позивач просив задовольнити позов, визнати незаконним та скасувати розпорядження начальника про зменшення виробничої премії за травень 2018 р. на 30 %. Зобов’язати відповідача нарахувати та виплатити премію за травень 2018 р. у розмірі 30 % та відшкодувати заподіяну неправомірними діями відповідача моральну шкоду в розмірі 5 тис. грн. 

Позиція Верховного Суду 

Верховний Суд зазначив, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:  догана;  звільнення (частина перша ст. 147 КЗпП). 

Відповідно до ст. 148 КЗпП дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. 

Згідно із ст. 149 КЗпП до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Під час обрання виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.