×

Як малозабезпечені сім’ї можуть отримати соціальну допомогу

Малозабезпечена сім’я – сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від встановленого рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для сім’ї.

До складу сім’ї включаються: чоловік, дружина; рідні, усиновлені діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання до 23-х років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Документи, необхідні для призначення соціальної допомоги:

Для призначення допомоги до управління соціального захисту населення за місцем проживання подаються такі документи:

довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Допомога призначається на шість місяців з місяця звернення.

Розмір соціальної допомоги визначається: як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2019 році встановлюється у розмірі:

– для працездатних осіб (21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

з 01.07.2019 – 421,47 грн.; з 01.12.2019 – 441,42 грн;

– для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% прожиткового мінімум для осіб які втратили працездатність) – з 01.07.2019 – 1564 грн;

з 01.12.2019 – 1638 грн;

– для дітей (85% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку):

до 6 років: з 01.07.2019 – 1444,15 грн.; з 01.12.2019 – 1512,15 грн;

від 6 до 18 років: з 01.07.2019 – 1800,30 грн.; з 01.12.2019 – 1885,30 грн;

від 18 до 23 років (за умови навчання): з 01.07.2019 – 1705,95 грн; з 01.12.2019 – 1786,70 грн.

При цьому для дітей рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для дітей одиноких матерів, які не перебувають у шлюбі, для дітей, в яких один або обоє батьків є інвалідами І чи ІІ групи, та дітей з інвалідністю – на 20 %.

Крім того, розмір допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250,00 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 грн.

Умови, за яких допомога не призначається:

– працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду, згідно медичного висновку лікарсько-консультативної комісії, не більш ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб які доглядають за особою з інвалідністю І групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, а також особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);

– під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив купівлю або оплатив послуги на суму яка на час звернення перевищує 10- кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї;

– у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 квадратних метра на сім`ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За наявності таких обставин, державна соціальна допомога може бути призначена на підставі рішень районних комісій з урахуванням обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї у разі, якщо:

– у складі сім’ї є особа з інвалідністю;

– у сім’ї виховуються троє та більше дітей до 18 років (у разі навчання за денною формою навчання до 23 років);

– неможливість отримати будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.