×

Як отримати статус внутрішньо переміщеної особи, якщо немає офіційної реєстрації на тимчасово окупованих територіях України

Статус внутрішньо переміщеної особи можуть отримати громадяни, які з 24 лютого 2022 року виїхали із регіонів, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 року № 204-р , однак не залишили територію України. Загалом цей перелік містить 13 областей України та місто Київ. При чому, той факт, що задеклароване/зареєстроване місце проживання знаходиться в інших областях не є перешкодою в отриманні статусу ВПО.

Законодавством передбачено, що право отримати довідку мають особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

  1. перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;
  2. сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 року або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

Отже, якщо громадянин евакуювався з ТОТ, проте немає відмітки про реєстрацію, для оформлення довідки внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися із відповідною заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або уповноваженої особи виконавчого органу місцевої ради чи центру надання адміністративних послуг та надати докази, що підтверджують факт проживання на визначеній території.

Такими доказами можуть бути:

  • військовий квиток з відомостями щодо проходження служби;
  • трудова книжка із записами про трудову діяльність;
  • документи, що підтверджують право власності на нерухомість;
  • документи про освіту чи довідка з місця навчання;
  • медичні документи;
  • фотографій, відеозаписи тощо.

Ті, кому вже виповнилося 14 років і старше подають заяву особисто. Якщо особі не виповнилось 14 років, чи якщо вона є недієздатною або з обмеженою дієздатністю – документи подають законні представники (батьки й усиновителі), а також опікуни та піклувальники.

Від імені дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, може звернутися керівник закладу, в який влаштована дитина, або законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів). Від імені дитини до 14 років, яка прибула без супроводу батьків/опікунів, заяву подає родич або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина. У разі відсутності будь-яких родичів заяву подає представник органу опіки та піклування.

Отже, варто звернутись до Управління праці та соціального захисту з письмовою заявою про надання статусу внутрішньо переміщеної особи додавши до заяви завірені документи, які можуть підтвердити факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення з посиланням на статтю 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Управління праці та соціального захисту зобов’язано розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.

Довідка надається безоплатно і діє безстроково, за виключенням окремих випадків, передбачених законодавством, наприклад, якщо людина виїхала на постійне місце проживання за кордон чи повернулася до покинутого місця постійного проживання та деякі інші.

У випадку відмови у видачі довідки про надання статусу внутрішньо переміщеної особи можна оскаржити це рішення до Управління праці та соціального захисту або до адміністративного суду.