×

Як створити сімейне фермерське господарство та які переваги його створення?

Україна здавна славиться в усьому світі як аграрна держава. Фермерська діяльність протягом десятиліть відіграє визначальну роль у збереженні та розвитку української економіки. Задля сприяння розвитку аграрного сектору держава створила комфортні умови для діяльності фермерських господарств.

Законодавством України передбачено можливість створення та функціонування сімейних фермерських господарств (далі – СФГ).

Відповідно до статті 1 Закону України «Про фермерське господарство» (надалі — Закон) фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, зокрема в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.

Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону.

Законодавство передбачає дві форми існування сімейного фермерського господарства:

  1. юридична особа (п. 4, 5 ст. 1 Закону);
  2. без набуття СФГ статусу юридичної особи (при цьому голова СФГ реєструється як фізична особа-підприємець (ст. 8-1 Закону).

Перший варіант актуальний для великих господарств. Для створення юридичної особи засновник повинен отримати право на використання земельної ділянки (купити його / взяти в оренду) та звернутися до державного реєстратора.

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа – підприємець.

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа – підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця в порядку, встановленому законом.

Держава сприяє створенню та розвитку сімейних фермерських господарств. Зокрема, чинним законодавством для громадян, які створили СФГ передбачені такі переваги: підприємницький статус для СФГ; можливість легальної реалізації продукції; пільги зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; право на пенсію.

Сімейні фермерські господарства мають право на отримання державної підтримки за рахунок коштів державного бюджету відповідно до затверджених програм. Формами такої підтримки новостворених СФГ є:

  • надання безвідсоткових кредитів через Український державний фонд підтримки фермерських господарств в обсязі до 500 тис. грн на конкурсних засадах та на поворотній основі для використання на встановлені/заявлені цілі строком до 5 років із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення (застава, поручительство);
  • сімейним фермерським господарствам, які зареєстровані платниками єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України, надається додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у сумі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску у перші десять років існування СФГ із поступовим щорічним спаданням розміру доплати (ст. 13-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»);
  • спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності, яка сплачується фермерському господарству у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства;
  • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (гектар), що надається новоствореним фермерським господарствам у порядку та розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Нагадуємо, якщо маєте питання правового характеру, звертайтеся до Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40, тел.: 56-02-88.

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.