×

Інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки і здоров’я на роботі

28 квітня – Всесвітній  день охорони праці.

Щорічно 28 квітня у понад 100 країнах світу, з метою привернення уваги суспільства і, головне, влади до пробле­ми безпеки людини на робо­чому місці, відзнача­ють Всесвітній День охорони праці. Це свято започаткувала Міжнародна організація праці (МОП), яка вирішила розширити масштаби своєї діяльності з просування ідеї охорони праці в сучасному суспільстві. Одним з головних аспектів цієї роботи є розробка заходів щодо зниження рівня смертності на виробництві.

Згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685/200 встановлено національний День охорони праці. Він проводиться 28 квітня на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та галузей економічної діяльності України.

У 2021 році Міжнародна організація праці у цей день акцентує увагу на важливості зміцнення системи безпеки та здоров’я на роботі (далі БЗР), включно зі службами безпеки та охорони здоров’я  як на національному рівні, так і на рівні підприємств. Саме тому Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі буде присвячений стратегіям зміцнення національних систем БЗР та спрямований на посилення життєстійкості та протидії нинішнім і майбутнім кризам з урахуванням винесених уроків і набутого досвіду в сфері праці.

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз зазначеного заходу у 2021 році «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки і здоров’я на роботі».

З того часу, як на початку 2020 року пандемія COVID-19 перетворилася на кризу світового масштабу, вона спричинила глибокий вплив на всі сфери життя. Пандемія торкнулася майже кожного аспекту світу праці – від ризику передачі вірусу на робочих місцях до ризиків щодо БЗР, що виникли внаслідок ужиття заходів з ослаблення поширення вірусу.

Не оминула пандемія і КНП «Чутівська ЦЛ», тому що медичні працівники, як ніхто інший, можуть наражатися на професійні небезпеки, що становлять ризик захворювань, травм і навіть смерті у контексті реагування на COVID-19. Ці професійні ризики включають: (а) професійне інфікування COVID-19; (б) шкірні розлади та тепловий стрес від тривалого використання засобів індивідуального захисту; (в) вплив токсинів через інтенсивне використання дезінфікуючих засобів; (г) психологічний дистрес; (д) хронічну втому; та (е) стигматизацію, дискримінацію, фізичне та психологічне насильство та переслідування. Зменшення цих загроз та захист здоров’я, безпеки та добробуту медичних працівників вимагає узгоджених та комплексних заходів щодо профілактики інфекцій та інфекційного контролю, безпеки і здоров’я на роботі, управління трудовими ресурсами в галузі охорони здоров’я та забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Саме тому, відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці», в КНП «Чутівська ЦЛ» впроваджено в дію систему управління охороною праці (СУОП). Метою впровадження СУОП –  є безпечні і нешкідливі умови праці для працівників на всіх виробничих процесах, при чому необхідно забезпечувати не тільки своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних актів з охорони праці, але й попередження можливості їх виникнення. КНП «Чутівська ЦЛ»  приділяє значну увагу захисту здоров’я та безпеці праці своїх працівників і у зв’язку з пандемією швидко зреагувало на забезпечення гідних умов праці для медичного персоналу. Медичні працівники в повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту, було проведено розділення потоків пацієнтів, обладнано місце для зняття та одягання ЗІЗ і гігієнічної обробки рук, розроблена інструкція з охорони праці по дотриманню безпеки під час роботи з пацієнтами в умовах складної епідеміологічної ситуації, медичним працівникам регулярно проводяться тренінги і навчання з питань безпеки і здоров’я на роботі . З метою знезараження повітря приміщень використовуються пересувні бактерицидні випромінювачі та бактерицидні випромінювачі, які встановлені в маніпуляційних кімнатах.

Медичний працівник, як і кожна працююча людина, має право на гідну працю, що передбачає гідність, рівність, справедливий дохід та безпечні умови праці. Кожного дня КНП «Чутівська ЦЛ» вкладає інвестиції у стійки системи БЗР, щоб у майбутньому не допустити загрозу здоров’ю чи життю своїх  працівників.

Ольга Альонина, інженер з охорони праці КНП «Чутівська ЦЛ»