×

Маркування одягу. Для чого воно потрібне?

Одним із видів продукції, що має високий ступінь ризику – це одяг. А саме –   текстильні вироби.

Текстильні вироби, представлені на ринку, вражають свою різноманітністю найвибагливішого споживача за фактурою, текстурою, кольором та призначенням.

Перш за все, що цікавить більшість споживачів це походження матеріалу та його властивості.

На органи державного ринкового нагляду покладено обов’язок проведення перевірок відповідності сировинного складу текстильних виробів відповідно до наданої інформації щодо складу волокна цих виробів відповідно до Технічного регламенту назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів, торгівлі та сільського господарства України 28 липня 2020 року № 1408 (далі – Технічний регламент).

Під час введення в обіг текстильного виробу виробник, імпортер або уповноважений представник повинні забезпечити наявність етикетки або маркування та достовірність інформації, що міститься в них. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити в оману споживача.

Вище зазначені суб’єкти господарювання забезпечують при наданні на ринку неможливість переплутання назв текстильних волокон і опису складників сировинного складу текстильного виробу, як це передбачено Технічним регламентом.

Етикетка чи позначка має бути стійкою, легко розбірливою, видимою, доступною і, у випадку етикетки, надійно прикріпленою. При цьому не допускаються скорочення (за винятком коду обробки або якщо відповідні скорочення містяться у міжнародних стандартах). Особлива увага приділяється мові: інформація має бути вказана державною мовою.

Етикетки або маркування можуть бути замінені або доповнені супровідними документами в разі, якщо вироби постачаються суб’єктам господарювання в межах ланцюга постачання продукції або в рамках державного замовлення відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Торговельна марка або назва підприємства з адресою виробництва зазначається безпосередньо до чи після опису вмісту складників сировинного складу текстильного виробу, зазначеного в Технічному регламенті.

Тож для того, щоб придбати якісний та безпечний товар, споживачам слід звертати увагу не на яскраву упаковку чи етикетку, а на маркування продукції, повноту, зрозумілість інформації, дані про виробника та імпортера, способи експлуатації, бо без належних документів та маркування придбана річ може бути небезпечною та зашкодити здоров’ю людини.