×

Особливості працевлаштування неповнолітніх

У нашій державі кожен має право на працю, в тому числі й неповнолітні. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. Про особливості працевлаштування неповнолітніх консультують юристи Регіонального центру з надання БВПД у Чернівецькій області.

   На які питання майбутні неповнолітні працівники мають знати відповіді в першу чергу?

    Вік, з якого можуть прийняти на роботу

●      З 16 до 18 років

    Беруть на роботу без згоди батьків.

●      З 15 до 16 років

Згідно ст.188 КЗпП України не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років, але як виняток, за наявності згоди одного з батьків, на роботу можуть приймати неповнолітніх, які досягли п’ятнадцяти років.

●      З 14 до 15 років

    Таких осіб можуть залучати для виконання тільки легкої роботи, і в цьому випадку потрібна обов’язково згода одного з батьків.

Згідно КЗпП України для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

   Укладення трудового договору

   Трудовий договір укладається в письмовій формі.

При укладенні трудового договору громадянин має подати:

●      паспорт або інший документ, що посвідчує особу

●      трудову книжку (у разі наявності)

●      також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

    Норми виробітку для молодих робітників, а також оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи

   Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, що не досягли вісімнадцяти років.                                                                                                          Працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи заробітна плата виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

   Надання першого робочого місця

●      працездатній молоді – громадянам України віком від 15 до 28 років надається перше робоче місце на строк не менше двох років.

●      молодим спеціалістам – випускникам державних навчальних закладів надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     Надання відпусток для неповнолітніх, а також обмеження при використанні праці неповнолітніх

     Працівникам віком до вісімнадцяти років щорічні відпустки надаються у зручний для них час, а працівникам повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на цьому підприємстві .

     Роботи, на яких забороняється використання праці неповнолітніх:

●       нічні роботи

●       надурочні роботи

●       робота у вихідні дні

●       важкі роботи, роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці, підземні роботи

●       роботи, пов’язані з підійманням і переміщенням речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми

    Сучасна молодь прагне фінансової незалежності й неповнолітні також мають право працевлаштовуватись. Але, щоби вас не ошукали, пам’ятайте про свої права!