×

Поділ спільного майна при розірванні шлюбу: основні питання

Під час припинення шлюбно-сімейних відносин, зазвичай постає питання про розподіл майна, набутого під час проживання в шлюбі. Поділ спільного майна є найбільш запитуваним питанням сімейного законодавства. Тож виникає низка питань, а саме:

Яке майно вважається спільним  і підлягає поділу при розірванні шлюбу?

Статтею 60 Сімейного кодексу України визначено, що майно, яке набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

До майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності відноситься:

  • майно, придбане за час шлюбу (за винятком речей індивідуального користування);
  • прибутки отримані кожним із подружжя (заробітна плата, пенсія, стипендія та інші доходи);

Зазначений перелік не є вичерпним.

Чи все майно підлягає поділу при розірванні шлюбу?
Ні, не все. Відповідно до статті 57 Сімейного кодексу України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

Такі речі є особистою власністю того, хто це отримав за загальним правилом поділу не підлягає. Виняток лише, якщо один із подружжя своєю працею і (або) коштами брав участь в утриманні майна, належного другому з подружжя, в управлінні цим майном чи догляді за ним, то дохід (дивіденди тощо), одержаний від цього майна, у разі спору за рішенням суду може бути визнаний об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Порядок поділу майна подружжя

За загальним правилом є два порядки:

  1. Добровільний, якщо не має жодних спорів.
  2. Судовий порядок.

За подання позовної заяви про поділ майна необхідно буде сплатити судовий збір  у розмірі 1-го відсотка ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати.

До вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у три роки. Також поділу підлягають не тільки речі, а й кредитні зобов’язання при умові що вони бралися на сім’ю.