×

Полтавський музей поповнився експонатами з часів Золотої Орди

У вересні 2019 року Полтавський краєзнавчий музей ім.В.Кричевського отримав у дарунок від Михайла Єльнікова – кандидата історичних наук, доцента, керівника археологічної експедиції Запорізького національного університету – дві унікальні цеглини XІV ст., що походять із золотоординського городища (поселення) «Мечеть-Могила» на території сучасного села Юрківки Оріхівського району Запорізької області. Про це повідомляється на сайті Полтавського краєзнавчого музею ім.В.Кричевського.

Експонати в музей привіз музейний працівник Баца. Цегла виготовлена із глини, доволі масивна, добре випалена, має квадратну форму зі сторонами 24х23 та 22х21,5 см. Таку цеглу-«плінфу» виготовляли на території всієї Орди. Вона добре відома за розкопками золотоординських міст Азії, Поволжя, Криму, Молдови, Нижнього і Середнього Подніпров’я. Цегла ілюструє історію подніпровських українських земель у період після монгольських завоювань на етапі утвердження ординської держави XІІІ – поч. ХV ст. Державне утворення із завойовників та підкорених ними народів, незважаючи на розміри та масштаби завданих руйнувань, проіснувало недовго. Придніпровські пам’ятки золотоординського часу збереглися фрагментарно: вони представлені поодинокими поселеннями, фундаментами окремих поховальних споруд – мавзолеїв – безіменних татарських ханів, беїв, мурз та членів їхніх родин, випадковими знахідками. Ці пам’ятки потребують всебічного наукового вивчення. Схожі будівлі є і на території Полтавської області – це зокрема відоме урочище Мечеть біля села Кишеньки. Проте в музейній збірці відклалися лише фрагменти такої цегли.